Styrd borrning

Styrd borrning är en amerikansk, schaktfri borrteknik som ursprungligen utvecklades för borrning efter olja.

Styrd borrning är en kostnadseffektiv kvalitetsmetod för att borra längre sträckor än vid vanlig rördrivning. Samtidigt minimeras risken för sättningsskador och man undviker att skada grundvattnet. Man stör inte heller trafik, affärer eller boende i arbetsområdet.

Man börjar med att borra ett pilothål. På pilotröret monteras en styrsked. Vid borrhuvudet finns en radiosändare som ger operatören information om riktning, djup och lutning.

Där borrningen ska avslutas grävs en mottagargrop. Vid den byts sedan borrhuvudet ut mot en roterande rymmare som dras tillbaka och vidgar borrhålet i ett eller flera steg utifrån hur stor dimension man önskar på skyddsröret. En svivel appliceras på rymmaren vilket förhindrar att röret inte roterar under tillbakadragningen.

Friktionen under återdragningen minskas med jetspolning av vatten och bentonit, som består av pulvriserad lera. Givetvis övervakas rotations- och tryckkrafterna under processen för att minimera risken för skador på skyddsröret.

När rymmaren är tillbaka är skyddsröret installerat och endast små återställningsarbeten återstår.

 

 

reklambyrå